Utbildningen riktar sig till den eller de person(er) som av arbetsplatsen utsetts till utrymningsledare.

Målgrupp

Utrymningsledare

Utbildningen omfattar:

  • Inledning – Ta alltid ett larm på allvar
  • Regelverken
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Mänskligt beteende
  • Utrymningsledarens uppgifter
  • Reagera och agera
  • Grundläggande brandkunskap

Kursmaterial:

Varje deltagare erhåller inloggning/licens till en interaktiv e-learningDen interaktiva E-learningen består av ett filmblock med sex filmer och en interaktiv kunskapstest..

Kursavgift:

1.850 kronor exkl. moms / deltagare

I priset ingår kaffe och E-learning.

Kurstid:

Halvdagsutbildning, kl. 9-12.

Aktuella utbildningstillfällen:

Inga datum inplanerade datum just nu…

Instruktörer

Vi har ett omfattande instruktörsnätverk i hela landet. Vi samarbetar med olika räddningstjänster, brandkonsultföretag och fristående brandbefäl. Alla våra instruktörer har stor erfarenhet av förebyggande brandskydd och samtliga är utbildade vid Statens Räddningsverk/Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Har ni några frågor angående utbildningen vänligen kontakta Natalia Bassini, 040-35 29 94, natalia@informationsbolaget.se.

Anmäl dig!

Anmälan

Är du intresserad av att gå denna utbildning och vill göra en anmälan? Då gör du det antingen via anmälningsformuläret (knappen till höger), maila info@informationsbolaget.se eller ringa 040-611 13 00.
Anmäl dig!