Utbildningen riktar sig till den eller de person(er) på arbetsplatsen som arbetar med brandskyddsfrågor.

Målgrupp:

Brandskyddsansvariga, brandskyddsombud, interna brandskyddskontrollanter, skyddsombud, säkerhetsansvariga med tidigare utbildning/erfarenhet av SBA.

Utbildningen omfattar:

 • Nationell strategi
 • Brandskadorna ökar
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Ansvar
 • Internkontroll & incidentrapportering
 • Insatsinformation
 • Personalutbildning
 • Riskanalys & riskhantering
 • Tillsyn

Kursmaterial:

Varje deltagare erhåller en kunskapspärm med en mängd material i syfte att kunna genomföra internkontroll på den egna arbetsplatsen samt informera ledningen och personalen.

Pärmen kan även köpas separat. Läs mer om pärmen här.

Pärmen innehåller följande:

 • Powerpointpresentation Grundläggande brandkunskap
 • Interaktiv DVD. 15 st korta filmer om lagen, förebyggande brandkunskap, åtgärder vid brand.
 • Bildspel på nätet.
 • Krisledningspel “Brand på arbetsplatsen”.
 • Grupparbeten, checklistor, dokumentationsmallar.
 • Trycksaker av olika slag.
 • Regelverken.

Kursavgift:

3.475 kronor exkl. moms / deltagare

I priset ingår lunch, kaffe och en kunskapspärm.

I priset ingår en kunskapspärm samt trycksaker.

Aktuella utbildningstillfällen:

För närvarande har vi inga kursdatum inplanerade. Vi ordnar gärna ett vid intresse.

Instruktörer:

Vi har ett omfattande instruktörsnätverk i hela landet. Vi samarbetar med olika räddningstjänster, brandkonsultföretag och fristående brandbefäl. Alla våra instruktörer har stor erfarenhet av förebyggande brandskydd och samtliga är utbildade vid Statens Räddningsverk/Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Har ni några frågor angående utbildningen vänligen kontakta Natalia Bassini, 040-35 29 94, natalia@informationsbolaget.se.

Anmäl dig!

Anmälan

Är du intresserad av att gå denna utbildning och vill göra en anmälan? Då gör du det antingen via anmälningsformuläret (knappen till höger), maila info@informationsbolaget.se eller ringa 040-611 13 00.
Anmäl dig!