Utbildningen riktar sig till den eller de person(er) på arbetsplatsen som arbetar med brandskyddsfrågor.

Målgrupp:

Brandskyddsansvariga, brandskyddsombud, interna brandskyddskontrollanter, skyddsombud, säkerhetsansvariga.

Utbildningen omfattar:

 • Regelverken
 • Brandkunskap
 • Skadebegränsning byggnadstekniskt brandskydd
 • Förebyggande modell 2006
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Riskanalys
 • Internkontroll
 • Kom igång
 • Information till personalen

Kursmaterial:

Varje deltagare erhåller en kunskapspärm med en mängd material i syfte att kunna genomföra internkontroll på den egna arbetsplatsen samt bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Pärmen kan även köpas separat. Läs mer om pärmen här.

Pärmen innehåller följande:

 • Checklistor och tillbudsrapporter
 • Material för att utföra egen grundläggande riskanalys
 • Regelverk
 • Blankett brandskyddsredogörelse
 • Mallar för egen organisation
 • CD med PowerPointpresentationer för intern utbildning
 • Material för grupparbeten
 • Trycksaker

Kursavgift:

3.475 kronor exkl. moms / deltagare

I priset ingår lunch, kaffe och kunskapspärm.

Aktuella utbildningstillfällen:

För närvarande har vi inga kursdatum inplanerade. Vi ordnar gärna ett vid intresse.

Instruktörer:

Vi har ett omfattande instruktörsnätverk i hela landet i samarbete med olika räddningstjänster, brandkonsultföretag och fristående brandbefäl. Alla våra instruktörer har en omfattande erfarenhet av förebyggande brandskydd och samtliga är utbildade vid Statens Räddningsverk/Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Har Ni några frågor angående utbildningen vänligen kontakta Natalia Bassini, 040-35 29 94, natalia@informationsbolaget.se.

Anmäl dig!

Anmälan

Är du intresserad av att gå denna utbildning och vill göra en anmälan? Då gör du det antingen via anmälningsformuläret (knappen till höger), maila info@informationsbolaget.se eller ringa 040-611 13 00.
Anmäl dig!