Personalutbildningen genomförs på er arbetsplats under 3 timmar. Utbildningen består av 2 timmar teori och 1 timme praktik, bl.a. släckning med handbrandsläckare.

Målgrupp:

Samtliga på arbetsplatsen.

Utbildningen omfattar:

 • Ny lag och regelverk
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Brandorsaker och brandförlopp
 • Riskmedvetande
 • Utrymning
 • Alarmering
 • Släckning
 • Praktik

Kursmaterial:

Varje kursdeltagare erhåller kursdokumentation i form av trycksaker. Företaget erhåller dessutom kunskapspärmen “Brandskyddet på vår arbetsplats” som bl.a. innehåller en utbildnings-DVD.

Pärmen kan även köpas separat. Läs mer om pärmen här.

Pärmen innehåller följande:

 • Checklistor och tillbudsrapporter
 • Material för att utföra egen grundläggande riskanalys
 • Regelverken
 • Blankett grundskyddsredogörelse
 • Mallar för egen organisation, larmlistor m.m.
 • CD med Powerpoint-presentation för personalinformation samt lärarhandledning och OH-kopior
 • Grupparbeten
 • Trycksaker
 • Kontaktinformation

Kursavgift:

Enligt offert.

Kurstid:

Tre timmar.

Instruktörer:

Vi har ett omfattande instruktörsnätverk i hela landet. Vi samarbetar med olika räddningstjänster, brandkonsultföretag och fristående brandbefäl. Alla våra instruktörer har stor erfarenhet av förebyggande brandskydd och samtliga är utbildade vid Statens Räddningsverk/Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Har Ni några frågor angående utbildningen vänligen kontakta Åsa Ogestadh, 040-35 29 97, asa@informationsbolaget.se.

Offertförfrågan!

Offertförfrågan

Är du intresserad av att gå denna utbildning och vill ha ett offertförslag? Då gör du din offertförfrågan antingen via formuläret (knappen till höger), maila info@informationsbolaget.se eller ringa 040-611 13 00.
Offertförfrågan!