Utbildningen genomförs på er arbetsplats under 4 timmar och ger er insikt i de förhållanden som råder före, under och efter en kris samt kunskaper för att upprätthålla ett krisplaneringsarbete på er arbetsplats.

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till alla som på något sätt har ansvar vid kris och för krisplanering eller som på annat sätt kommer i kontakt med företagets/organisationens krisberedskap.

Utbildningen omfattar:

 • Regelverken
 • Vad är en kris?
 • Olika faser och reaktioner
 • Avlastande samtal (debriefing)
 • Egen organisation
 • Samhällets hjälp
 • Informationsarbetet
 • Planeringsverktyg: kunskapspärmen
 • Praktik: vi genomför ett kort krisspel

Kursmaterial:

Företaget erhåller kunskapspärmen “Krisberedskap på arbetsplatsen” med verktyg för den egna krisorganisationen.

Pärmen kan även köpas separat. Läs mer om pärmen här.

Pärmen innehåller följande:

 • Regelverken
 • Samhällets krisberedskap
 • Vem kan hjälpa oss?
 • Checklistor och egen organisation
 • Krisens ABC – Goda råd
 • Intern- och externinformation
 • Personalutbildning med hjälp av en powerpointpresentation och inslag på en DVD.

Kursavgift:

Enligt offert.

Kurstid:

4 timmar.

Instruktörer:

Vi har ett omfattande instruktörsnätverk i hela landet. Alla våra instruktörer har en dokumenterad erfarenhet i krishantering.

Har ni några frågor angående utbildningen vänligen kontakta Karsten Erichs, 040-35 29 90, karre@informationsbolaget.se.

Offertförfrågan!

Offertförfrågan

Är du intresserad av att gå denna utbildning och vill ha ett offertförslag? Då gör du din offertförfrågan antingen via formuläret (knappen till höger), maila info@informationsbolaget.se eller ringa 040-611 13 00.
Offertförfrågan!