Utbildningen riktar sig till den eller de person(er) som skall vara föreståndare för brandfarlig vara i enlighet med lagen om brandfarlig och explosiv vara.

Målgrupp:

Du som arbetar med lösningsmedel, brandfarliga gaser eller andra brandfarliga varor.

Utbildningen omfattar:

 • Ny lag
 • Vad är brandfarlig vara?
 • Krav på riskutredningen
 • Förvaring och hantering
 • Föreståndarens uppgift
 • Tillsyn
 • Grundläggande brandkunskap
 • Personalinformation

Kursmaterial:

Varje deltagare erhåller en kunskapspärm med en mängd material i syfte att kunna genomföra internkontroll på den egna arbetsplatsen samt informera ledningen och personalen.

Pärmen kan även köpas separat. Läs mer om pärmen här.

Pärmen innehåller följande:

 • Lagen och förordningen brandfarlig och explosiva varor (särtryck).
 • Checklistor.
 • Mallar för organisation, brandskyddsåtgärder m.m.
 • Enkel riskanalys för en egen riskutredning
 • Information till personalen.
 • Internutbildningsmaterial i form av en DVD och en CD med Powerpoint-presentationer.

Kursavgift:

3.475 kronor exkl. moms / deltagare

I priset ingår lunch, kaffe och en kunskapspärm.

MALMÖ
Datum:
5 december 2018
Tid: Kl 9.00-16.00
Plats: Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, Malmö
Pris: 3.475 kronor exkl. moms. I priset ingår vår Kunskapspärm ”Föreståndare
brandfarlig vara”.
Instruktör: Brandmästare Gert Linderos

STOCKHOLM
Datum:
8 oktober 2018
5 december 2018
Tid: Kl 9.00-16.00
Plats: Folkes – Konferens, Bistro & Café i Huddinge, Sjödalstorget 1,
Huddinge
Pris: 3.475 kronor exkl. moms. I priset ingår vår Kunskapspärm ”Föreståndare
brandfarlig vara”.
Instruktör: Brandmästare Kent Blomberg

GÖTEBORG
Datum:
9 oktober 2018
4 december 2018
Tid: Kl 9.00-16.00
Plats: Lilla Bommen Konferenscenter, Lilla Bommen 4 A, Göteborg
Pris: 3.475 kronor exkl. moms. I priset ingår vår Kunskapspärm ”Föreståndare
brandfarlig vara”.
Instruktör: Brandinstruktör Robert Karlsson

ÅSARP (vid Falköping)
Datum:
4 december 2018
Tid: Kl 9.00-16.00
Plats: Ragnarssons Brandservice AB, Centrumvägen 12, Åsarp
Pris: 3.475 kronor exkl. moms. I priset ingår vår Kunskapspärm ”Föreståndare
brandfarlig vara”.
Instruktör: Brandinstruktör Robert Karlsson

Instruktörer:

Vi har ett omfattande instruktörsnätverk i hela landet. Vi samarbetar med olika räddningstjänster, brandkonsultföretag och fristående brandbefäl.

Alla våra instruktörer har stor erfarenhet av förebyggande brandskydd och samtliga är utbildade vid Statens Räddningsverk/Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Har Ni några frågor angående utbildningen vänligen kontakta Åsa Ogestadh, 040-35 29 97, asa@informationsbolaget.se.

Anmäl dig!

Anmälan

Är du intresserad av att gå denna utbildning och vill göra en anmälan? Då gör du det antingen via anmälningsformuläret (knappen till höger), maila info@informationsbolaget.se eller ringa 040-611 13 00.
Anmäl dig!