Utbildningen riktar sig till den eller de person(er) som är ansvarig för företagets brandlarmsanläggning.

Målgrupp:

Anläggningsskötarare, fastighetsskötare eller den som är ansvarig för företagets brandlarmsanläggning.

Utbildningen omfattar:

 • Automatlarm räddar liv och stora värden
 • Så fungerar automatlarmet
 • Onödiga larm – vad skall vi göra?
 • Larmlagring
 • Vad gör räddningstjänsten?
 • Anläggningsskötarens uppgifter?
 • Information till personal

Kursmaterial:

Varje deltagare erhåller en kunskapspärm. Med hjälp av pärmen kan du på din egen arbetsplats sprida information till personal, entreprenörer m.fl. om verksamhetens automatiska brandlarm. Varje deltagare får dessutom fri licens till interaktiv e-learning under 1 månad för 100 användare.

Pärmen kan även köpas separat. Läs mer om pärmen här.

Pärmen innehåller följande:

 • Powerpoint-presentationer om hur ett automatiskt brandlarm fungerar m.m. Information till personal och ledning.
 • E-learning. Information och kunskapstest. Tio interaktiva frågor som illustreras av filmer både i fråga och svar. Ni erhåller en fri licens på en månad för 100 användare.
 • Lagar och regelverk
 • Trycksaker och dekaler: Denna arbetsplats har automatiskt brandlarm, Goda råd och checklistor etc.
 • DVD med tio avsnitt.

Kursavgift:

3.475 kronor exkl. moms / deltagare

I priset ingår lunch, kaffe och en kunskapspärm.

Kurstid:

Heldagsutbildning, 9-16.

Aktuella utbildningstillfällen

Just nu har vi inga öppna utbildningar inplanerade.
Vänligen kontakta oss om ni är intresserade av utbildning.

Instruktörer:

Vi har ett omfattande instruktörsnätverk i hela landet i samarbete med olika räddningstjänster, brandkonsultföretag och fristående brandbefäl.

Alla våra instruktörer har stor erfarenhet av förebyggande brandskydd och samtliga är utbildade vid Statens Räddningsverk/Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Har Ni några frågor angående utbildningen vänligen kontakta Mia Erichs, 0709-77 05 15, mia@informationsbolaget.se.

Anmäl dig!

Anmälan

Är du intresserad av att gå denna utbildning och vill göra en anmälan? Då gör du det antingen via anmälningsformuläret (knappen till höger), maila info@informationsbolaget.se eller ringa 040-611 13 00.
Anmäl dig!