Informationsbolaget är störst i Sverige vad gäller utbildning inom systematiskt brandskyddsarbete. Vi har ett rikstäckande nätverk av instruktörer bestående av brandbefäl utbildade vid Statens Räddningsverk/Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Våra instruktörer har lång erfarenhet av både operativt och förebyggande brandskydd inom den kommunala räddningstjänsten.

Vi erbjuder utbildningar inom Systematiskt Brandskyddsarbete, Föreståndare brandfarlig vara, Första Hjälpen & HLR, Krisberedskap samt Anläggningsskötare Automatlarm. I våra utbildningar ingår en kunskapspärm med verktyg för att kunna dokumentera och föra vidare kunskapen på den egna arbetsplatsen.

Våra utbildningar: