Våra kunskapspärmar finns inom flera olika områden och vi producerar hela tiden nya pärmar. Idén med en pärm är att allt material är samlat på en plats – det är enkelt, lätthanterligt och överskådligt. Kunskapspärmarnas huvudsakliga syfte är att sprida kunskap till personalen om t.ex brandskydd, första hjälpen, krisberedskap och säkerhetsarbetet på arbetsplatsen.

Alla pärmar innehåller aktuella regelverk, checklistor av olika slag, mallar att fylla i, material för dokumentation, trycksaker m.m.

Alla pärmar har också en CD med powerpointpresentationer. På vissa CD-skivor finns också trycksaker,checklistor och mallar.

I alla pärmar finns en special-DVD med ett antal korta filmer om det aktuella ämnesområdet. Vissa pärmar har en DVD med interaktivt utbildningsmaterial och även material för ett enkelt krisledningsspel. Testa verksamhetens krisorganisation- vad kan förändras , vad kan förbättras m.m.

Kunskapspärmarna ger utbildning och kunskap, informerar på olika sätt, skapar möjlighet för en egen organisation och har underlag för det viktiga dokumentationsarbetet avseende t.ex. vem som utbildas om vad.

Nedan följer våra kunskapspärmar:

Beställ våra kunskapspärmar

Se alla produkter i denna kategori »