Våra böcker finns inom olika områden; handböcker samt faktaböcker. Handböckerna ger modeller och verktyg för hur man genomför effektiva räddningsinsatser. Våra faktaböcker är indelade efter ämnen och innehåller kontaktuppgifter till t.ex. Sveriges ambulansorganisation, Sveriges räddningstjänst samt befattningshavare som arbetar med krishantering och krisberedskap.

Våra böcker

Beställ våra böcker

Se alla produkter i denna kategori »