Taktikboken Brand 2:a upplagan

Taktikboken Brand 2:a upplagan

475 kr

Uppdaterad 2015 med nya avsnitt om ledningsmöte och MMI/Taktiskt plan

Exkl. moms och frakt.

Taktikboken brand är en handbok i hur man genomför effektiva insatser vid brand i byggnad.

Artikelnr: B-001 Kategori:

Beskrivning

Taktikboken brand är en handbok i hur man genomför effektiva insatser vid brand i byggnad.

Del 1 – beslutsmodellen, är en generell scenariobaserad modell med en checklista som går att applicera på alla typer av händelser. Modellen ger befäl verktyg för att hantera brand.

Del 2 – att använda beslutsmodellen i praktiken, tar upp generella saker som är viktiga oavsett typ av brand. Ämnen som behandlas här är t.ex. hur man håller en begränsningslinje, hur man kan tackla eftersläckningsfasen och hur man kan organisera arbetet.

Del 3 – fem scenarion, tar upp scenarion där modellen från del ett återkommer som en röd tråd. De fem scenarierna är: brand i bostad, vind, industri, enplansbyggnader typ förskolor och till sist utrymningskritiska byggnader som till exempel vårdhem och diskotek.