Automatiskt Brandlarm – SBF 110:7

Automatiskt Brandlarm – SBF 110:7

4.900 kr

Exkl. moms.

Vi erbjuder en webbaserad utbildning inom automatiskt brandlarm med informationsfilmer och 15 frågor i ett kunskapstest.

Klicka här för testa demon!

Artikelnr: E-012 Kategori:

Beskrivning

Antalet utlösta automatiska brandlarm ökar varje år. Nuläget är cirka 35.000 utlösta automatlarm, nästan 100 per dygn. Endast 6 procent av larmen gäller verklig brand. 33.000 av utryckningar är till onödiga larm som utlösts p.g.a. slarv, dåligt underhåll, olämplig detektorplacering eller felaktigt beteende av hantverkare m.m.

Ett onödigt larm kostar pengar för verksamheten. Varje år betalar verksamheter med automatlarm cirka 250 miljoner kronor till räddningstjänsterna i “straffavgifter”. Dessa pengar borde istället satsas på utbildning av personalen, en fungerande intern larmorganisation och bättre teknik, t.ex. larmlagring, menar automatlarmsbranschen.

Ett nytt regelverk för automatiskt brandlarm , SBF 110:7, gäller från 1 januari 2014. Nu tas krafttag för att minska antalet onödiga larm. Det handlar bl.a om larmlagring, larmorganisation och information till personal och entreprenörer.

Vi erbjuder en webbaserad utbildning där verksamhetens anställda och entreprenörer/hantverkare kan utbilda sig för ökad kunskap och förståelse. Alla som genomför utbildningen registreras och uppgiften skickas till ansvarig anläggningsskötare i verksamheten. En bra dokumentation när räddningstjänsten kommer på tillsynsbesök. Denna e-learning består av 15 olika frågor. Alla frågor och svar illustreras av
korta filmer.

Följande frågor ingår:

 • Automatlarmet upptäcker många bränder
 • Hur gör vi för att minska antalet onödiga larm?
 • Larmlagring
 • Larmorganisation
 • Utrymning
 • Vem går larmet till?
 • Hur fungerar larmet?
 • Vem äger larmet?
 • Ta alltid ett larm på allvar?
 • Vad gör jag vid ett fellarm?
 • Brandförlopp
 • Släckutrustning
 • Larmet går – reagera och agera!
 • Det brinner!
 • Möt räddningstjänsten

Prova vår demoutbildning

Klicka här för att logga in.
Användarnamn: demo_automatlarm
Lösenord: automatlarm

Pris: 4.900 kronor exkl. moms.

En årslicens för 100 användare. Vid fler användare begär offert.

Har Ni några frågor angående E-learning vänligen kontakta Gustaf Erichs, 040-35 29 91, 0708-33 43 63, gustaf@informationsbolaget.se.