Karsten Erichs
VD
karre@informationsbolaget.se
040-35 29 90, 0702-47 23 00
Gustaf Erichs
Vice VD
gustaf@informationsbolaget.se
040-35 29 91, 0708-33 43 63
Mia Erichs
Projektledare, Utbildningssamordnare – Automatlarmsutbildningar, säkerhet på arbetsplatsen, konferenser
mia@informationsbolaget.se
040- 35 29 96, 0709-77 05 15
Åsa Pagden Ogestad
Utbildningssamordnare – Personalutbildningar Brandskydd 3h, Föreståndare Brandfarlig vara, FRIS, Trafiksäkerhetsutbildarna
asa@informationsbolaget.se
040-35 29 97
Max
Webbutvecklare/webbdesigner
max@informationsbolaget.se