Behöver ni hjälp att anordna konferens- eller utbildningsdag

Vi har de senaste 15 åren arrangerat ett stort antal konferenser främst inom sektorn räddningstjänst, krisberedskap, skolsäkerhet och vattensäkerhet. Vi samverkar och genomför konferenser bl.a med Sveriges Brandkonsultförening, Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Region Skåne, PS Group, SLS – Svenska Livräddningssällskapet m.fl.

Vi utvecklar nu vår verksamhet och erbjuder marknaden våra konferenstjänster. Vi har erfarenhet av alla typer av konferenser, allt från endagars-konferenser till större konferenser med tillhörande utställning/showroom. Det kan gälla både lokal, regional, nationell eller internationell konferens.

I vårt koncept ingår att vi hjälper er med:

 • Logotype
 • Utvärdering
 • Hemsida
 • Dokumentation
 • Sociala medier
 • Lokalbokning
 • Övrig marknadsföring
 • Hotellbokning
 • Registrering av anmälan
 • Kontakt med föreläsarna
 • Konferensmapp
 • Medverkan vid programmöten
 • Namnbricka, deltagarlista
 • Utställning
 • Fakturering
 • Övrigt ni vill ha hjälp med

Behöver ni hjälp att anordna en konferens eller utbildningsdag? Kontakta gärna oss så berättar vi mer.

Gustaf Erichs, gustaf@informationsbolaget.se tel: 0708-33 43 63
Karsten Erichs, karre@informationsboalget.se tel: 070-247 23 00


Våra kommande konferenser 2018/2019

KRISKOM 2018
Malmö Börshus 11 oktober 2018
En mötesplats för dig som arbetar med kriskommunikation.

Läs mer här

KUNSKAP 2018
Konserthuset Växjö 16 oktober 2018
En kunskaps- och utbildningsdag om utvecklingen kring hur framtidens räddningstjänst i Sverige kommer att se ut.

Läs mer här

SKOLSÄKERHET 2018
Malmö börshus 30 oktober 2018
En utbildnings- och konferensdag som vänder sig till skolledare, rektorer, lärare, annan skolpersonal och politiker.

Läs mer här

BRANDSKYDD I BOSTADSHUS
Helsingborg 7-8 november 2018
En nationell konferens om bostadsbränder!

Läs mer här

BRANDSKYDD 2018
Stockholm 13-14 november 2018
Sveriges största mötesplats om förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd.

Läs mer här

BRANDFARLIG VARA 2O18
Malmö Börshus 27-28 november 2O18
En riksomfattande konferens och mötesplats där industri, myndigheter och räddningstjänst träffas för att nätverka och diskutera.

Läs mer här

BRANDBEFÄLSMÖTET 2019
Helsingborg 27-28 februari
En riksomfattande nationell brandkonferens som vänder sig till alla chefer och befäl inom den räddningstjänsten i Sverige.

Läs mer här

KEM 2019
Helsingborg 13-14 mars 2019
Sveriges största kemkonferens för den samlade räddningstjänsten i Sverige!

Läs mer här