Informationsbolaget är med och anordnar följande konferenser varje år:

  • Brandskydd 2017 – Brandskydd 2017 är en riksomfattande nationell konferens och är den ledande konferensen inom förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd i Sverige.
  • Brandfarlig vara 2017 – Brandfarlig vara 2017 är en riksomfattande konferens och mötesplats där industri, myndigheter och räddningstjänst träffas för att nätverka och diskutera.
  • Brandbefälsmötet – Brandbefälsmötet vänder sig till alla chefer och befäl inom räddningstjänsten i Sverige och är ett forum för framtidsfrågor och utvecklingen inom räddningstjänsten.

Har Ni några frågor angående våra konferenser vänligen kontakta Mia Erichs, 0709-77 05 15, mia@informationsbolaget.se.