Öka brandkunskapen för all personal inom vården
Vi erbjuder verktyg för utbildning och övning

Varje gör räddningstjänsten utryckning till 650 inträffade bränder inom vårdsektorn i Sverige. Antalet tillbud och småbränder som personalen själv släcker uppgår till minst det dubbla.

Merparten av all vårdverksamhet skyddas av ett automatiskt brandlarm. Och automatlarmet räddar liv och egendom. Statistiken visar att 80 procent av inträffade bränder upptäcks av det automatiska brandlarmet. Men antalet fellarm/onödiga larm är stort – cirka 7.000 onödiga automatiska brandlarm inträffar varje år.

Inom båda dessa områden behövs utbildning av personalen. En utbildning som naturligtvis ska vara omedelbart tillgänglig när t.ex ny personal och vikarier träder i tjänst.

Vi kan erbjuda följande produkter:

Webbaserad utbildning / E-learning

Ett utbildningspaket på nätet innehållande ett interaktivt kunskapstext med 12-15 frågor samt fördjupningsdel bestående av ett antal filmer.

Personalen får via nätet lära sig riskmedvetande, upptäcka brandrisker, förstår hur automatlarmet fungerar, lära sig att alltid ta ett larm på allvar, förstå det byggnadstekniska brandskyddet, lära sig släckutrustningen och hur man ingriper mot en brand, lära sig mer om utrymning och vikten av att stänga in en brand.

Allt tillgängligt via egen inloggning på nätet. Klicka på för er aktuell utbildning – läs mer och se demo.

DVD-filmer

Kunskapspärmar

  • Systematiskt brandskyddsarbete inom vården – Brandskyddspärmen SBA vård innehåller en mängd material. I pärmen finns bl.a. material för internutbildning, brandskyddskontroller, krisledningsspel, trycksaker, en DVD med åtta olika avsnitt och en CD med olika PowerPoint-presentationer.
  • Personalutbildning inom vården – Kunskapspärmen Personalutbildning inom vården är heltäckande och anpassad för alla vårdverksamheter – sjukhem/vårdhem, äldreboende, sjukhus, äldreomsorgen, LSS-boende, inackorderingshem, behandlingshem m.fl. Utbildningsmaterialet täcker hela personalkedjan – från vikarie till ledning.
  • Krisberedskap – Kunskapspärm Krisberedskap är ett bra instrument och hjälpmedel för en krisberedskapsorganisation på arbetsplatsen och information/utbildning.
  • Automatiskt brandlarm – larmorganisation och larmlagring

Krisledningsspel

Nattlig brand på ett vårdhem. Vår tanke med detta spel är att det kan användas både i utbildningssyfte och som test av verksamhetens krisorganisation. Inspel med hjälp av nyhetsinslag på en DVD och powerpoint.

Beställning

Finns intresse för denna utbildning ber vi er kontakta undertecknad för diskussion om tidplan, utbildningslokal och ev. offert.

Information

Gustaf Erichs, 040-611 13 00, 0708-33 43 63
gustaf@informationsbolaget.se

Mia Erichs, 040-611 13 00, 0709-77 05 15
mia@informationsbolaget.se