Lagen om skydd mot olyckor från 2004 klargör ansvaret och organisationen för brandskyddet på ett hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar, t.ex. större bed-and-breakfast. Lagen säger att ägare och innehavare av en verksamhet har ansvaret att det också finns ett brandskydd. Oftast görs en ansvarsfördelning – fastighetsägaren har ansvaret för det byggnadstekniska brandskyddet och verksamhetsägaren har ansvar för det organisatoriska brandskyddet, t.ex. utbildning av personal, övning och genomförandet av regelbunden intern brandskyddskontroll.

Till lagen knyts en förordning, en föreskrift och ett antal så kallade Allmänna råd:

  • Allmänna råd och kommentarer om brandskydd på hotell m.fl.
  • Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete
  • Allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse av brandskyddet
  • Lag om skydd mot olyckor
  • Förordning om skydd mot olyckor
  • Föreskrift om skriftlig redogörelse för brandskyddet