Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger klart besked: ökad kunskap och kompetens inom brandskydd behövs.

I en rapport till regeringen framhåller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att det finns tre yrkesgrupper som har särskilt behov av utbildning i brandskydd. Det är personal som arbetar inom hemtjänsten, förskolepersonal och barnskötare samt fastighetsskötare. Barn på daghem och liknande är helt beroende av att någon vet hur man ska agera i händelse av brand. Barnskötarna har ett stort ansvar att initiera utrymning och ev. släckande insatser, menar MSB.

Utbildning

Informationsbolaget erbjuder i samarbete med Riksbrandutbildarna särskild brandutbildning av personal inom barnomsorgen. Vi samverkar gärna med kommunen i denna utbildning. 1-2 brandskyddsombud på varje daghem/fritidshem bör utbildas.

Information

Utbildningen är 3 h. Max antal deltagare per utbildning är 20 st.

Material

Varje deltagare erhåller en kunskapspärm om Brandskydd inom barnomsorgen med material att informera vidare på arbetsplatsen.

Pärmen innehåller följande: checklista för internkontroll samt en DVD med olika avsnitt. I utbildningen ingår också att kommunen centralt får en fri årslicens till en e-learning med kunskapstest om brandskydd inom barnomsorgen och fritidshem. Denna e-learning kan vara en enkel utbildningsmöjlighet för vikarier och tillfällig personal.

Beställning

Finns intresse för denna utbildning ber vi er kontakta undertecknad för diskussion om tidplan, utbildningslokal och ev. offert.

Information

Gustaf Erichs, 040-611 13 00, 0708-33 43 63
gustaf@informationsbolaget.se

Karsten Erichs, 040-611 13 00, 070-247 23 00
karre@informationsbolaget.se